Onze achtergrond & beweegredenen

Mensen hebben geen tijd, geen zin, geen aandacht. Haast en stress. Het lichaam wil niet meer, psychische nood. Oorlogen, discriminatie, intolerantie, hongersnood. Koeien mogen niet meer in de wei, het nieuwste idee is een koeienflat met 20.000 koeien. Varkens en kippen opgesloten in schuren. De natuur moet steeds meer plaatsmaken voor huizen, industrie en wegen. Klimaatveranderingen, extreem weer, overstromingen, aardbevingen.

Wat is er aan de hand en waar staan wij als mens, als individu? Waar is ons contact met de aarde, met de medemens, met onszelf?

In deze tijd wordt de meeste voeding gemaakt door middel van chemie: groenten worden opgekweekt met kunstmest en chemische bestrijdings-middelen, vee krijgt gentech voedsel. Allerlei drankjes en pilletjes, die rechtstreeks uit het laboratorium komen, zouden ons gezond moeten houden. Het natuurlijke leven lijken we te zijn vergeten, de natuur lijkt wel niet belangrijk.

Het gaat om geld, bezit, meer, meer, meer, kwantiteit boven kwaliteit. De aarde is er slecht aan toe, en de mens is niet tevreden.

Dagbesteding

Onze zorgboerderij, aangesloten bij de Stichting Heemz.org biedt ook dagbesteding aan. Ben je op zoek bent naar een plek in de natuur om heerlijk bezig te zijn en te genieten van al het moois wat de natuur ons te bieden heeft? Ook dan ben je hier op de juiste plek. Heb je een PGB of een indicatie voor Zorg In Natura neem dan contact op met de Roland Groskamp, 06-20859720 of kijk op www.heemz.org

Wat kunnen wij doen?

Wij kunnen in ons eentje niet de wereld veranderen. Of toch wel? Als niemand iets doet, gebeurt er zeker niets. Als heel veel mensen een klein beetje doen, is dat samen toch veel. Iedereen kan op zijn manier een steentje bijdragen. Door de keuzes die je maakt in het dagelijks leven, door je stem te laten horen, door goede doelen te steunen, door aktief mee te doen, door na te denken.

Wij proberen de 30.000 m² die wij mogen beheren, zodanig in te richten dat er voor alles een plaats is. De aarde wordt met respect bewonderd en behandeld. Planten groeien op schone, levende bodem. Dieren mogen rondscharelen en zichzelf zijn. Mensen zijn welkom om mee te genieten en te beleven. Door positief te werken aan een heel klein stukje aarde, hopen we een bijdrage te leveren aan een goede toekomst voor iedereen.

Hoe het begon

Sinds 1998 is er hier gewerkt om van een kale akker een fijne tuin te maken om te wonen en te werken. Tot 2004 werden allerlei gewassen, zoals groenten, kruiden en bloemen, opgekweekt en gefotografeerd ten behoeve van de verpakkings- en reclame-industrie. Maar steeds meer kwam de behoefte om iets anders te doen met de tuin en de producten. Door de opzet van de tuin (grote diversiteit van wel 300 tot 500 verschillende soorten groenten, bloemen en kruiden) heeft de natuur kans gezien om hier een handje mee te helpen: door een natuurlijke evenwicht te creëren met enerzijds de insektenwereld bovengronds en anderzijds het bodemleven. Door het kleinschalig werken en het weinige gebruik van machines, wordt de bodem en het bodemleven zo min mogelijk verstoord. Dit heeft ertoe geleid dat de tuin ‘vanzelf’ biologisch is geworden.
Hoewel nog geen Demeter-keurmerk, wordt hier wel zoveel mogelijk volgens biologisch-dynamische principes gewerkt:

  • De eigenwaarde van aarde, plant, dier en mens respecteren;
  • Het verzorgen van een gezonde, levende bodem, waarop alles kan groeien;
  • Kosmische krachten en levenskracht in voeding erkennen en benutten.